Category Archives: Drept si Administratie Publica Craiova

Facultatea de Drept si Administratie Publica Craiova

Grile rezolvate – Penologie – Sem 2 – An 4

1. Care este obiectul de studiu al stiintei penitenciare ?
a. pedepsele privative de libertate ce se executa in penitenciare
b. personalitatea delincventului
c. ambele.
R. A

2. In ce se concretizeaza reactia sociala ?
a. modele de politica penala
b. publicarea unor articole de specialitate
c. Ambele
R. A

3. Ce se intelege prin reactie sociala ?
a. o modalitate de reinsertie a detinutilor
b. o abordare reductionista a penologiei
c. orice reactie de aparare a societatii impotriva celor care incalca normele de conduita general aplicabile.
R. C

Download grila:
[onlymembers]
Penologie
[/onlymembers]

Grile rezolvate – Dreptul transporturilor – Sem 2 – An 4

1) Izvoarele de drept pentru dreptul transporturilor sunt:

A.Codul civil;
B.Codul muncii;
C.Codul comercial;

1 A+C
2 B+C
3 A+B

ANS: 1

2) Inchirierii de Contractul de transport se incadreaza in sfera:

1 Locatiuni de lucarari
2 Prestarilor de servicii
3 bunuri

ANS: 2

Download grila:
[onlymembers]
Dreptul transporturilor
[/onlymembers]

Grile rezolvate – Drept civil . Succesiuni – Sem 2 – An 4

MULTIPLE CHOICE

1. 1. Care sunt caracterele juridice ale transmiterii mostenirii?
1.este o transmitere pentru cauzã de moarte;
2.este o transmitere universalã;
3.este o transmitere unitarã;
4.este indivizibilã

a. 1,2
b. 1,2,3,4
c. 3,4
d. 2,4

ANS: B

2. Care este data deschiderii mostenirii?

a. data mortii;
b. data dezbaterii la notariat a mostenirii
c. data pronuntarii hotararii judecatoresti de declarare a mortii;
d. data emiterii certificatului de deces

ANS: A

Download grila:
[onlymembers]
Drept civil . Succesiuni
[/onlymembers]

Grile rezolvate – Protectia juridica drepturilor omului – Sem 2 – An 4

1. Care este primul document international care proclamă principiul
colaborării pentru promovarea si încurajarea respectării drepturilor si
libertătilor fundamentale fată de toate persoanele, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie

a. Pactul privind drepturile civile si politice
b. Pactul privind drepturile economice, sociale si culturale
c. Carta ONU

RASPUNS: C

2. Ce drepturi ale omului revin străinilor

a. Dreptul de a se adresa instantelor judecătoresti
b. Dreptul de a intra pe teritoriul altui stat
c. Dreptul de a ocupa functii publice în alte state

RASPUNS: A

Download grila:
[onlymembers]
Protectia juridica drepturilor omului
[/onlymembers]

Grile rezolvate – Drept constitutional comparat – Sem 2 – An 4

MULTIPLE CHOICE

1) Plecând de la definirea regimurilor politice ca reprezentând anumite modalitãþi prin care puterea politicã este organizatã într-o þarã determinatã regimurile democratice pot fi clasificate în:

a) Regimuri parlamentare;
b) Regimuri prezidenþiale;
c) Regimuri prezidenþiale cu un executiv dual;
d) Regimuri monarhice;
e) Regimuri colegiale.

1. a+b+c+d
2. b+c+d+e
3. a+b+c+e
4. a+c+d+e

2) Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeanã ºi a
Tratatului de instituire a Comunitãþilor Europene, semnat la Lisabona la 13 Decembrie 2007conþine:

a) Modificãri la Tratatul privind Uniunea Europeanã ºi la Tratatul de instituire a
Comunitãþilor Europene;
b) Protocoale;
c) Declaraþii;
d) Actul final al Conferinþei interguvernamentale;
e) Rezerve.

1. a+b+d
2. a+c+d
3. b+d+e
4. a+c+e

Download grila:
[onlymembers]
Drept constitutional comparat
[/onlymembers]

Grile rezolvate – Drept parlamentar – Sem 2 – An 4

MULTIPLE CHOICE

1) Dreptul Parlamentar institutional se referă la:

1 organele de lucru ale Parlamentului
2 regulile specifice procesului de legiferare
3 statutul parlamentarilor

ANS: 1

2) Dreptul Parlamentar al procedurilor parlamentare cuprinde:

1 organele de lucru ale Parlamentului
2 statutul parlamentarilor
3 regulile specifice procesului de legiferare

ANS: 3

Download grila:
[onlymembers]
Drept parlamentar
[/onlymembers]

Grile rezolvate – Drept diplomatic si consular – Sem 1 – An 4

1) Dreptul diplomatic si consular reprezintã :
1 Un capitol al dreptului international public
2 O ramurã aparte a dreptului international
3 Un sistem mixt, de drept intern si drept international

2) Care sunt izvoarele dreptului diplomatic si consular
1 Uzantele locale
2 Tratatele internaþionale, cutuma si dreptul intern al statelor în cauzã
3 Rezolutiile organizatiilor internationale

Download grila:
[onlymembers]
Drept diplomatic si consular
[/onlymembers]

Grile rezolvate – Dreptul comertului international – Sem 1 – An 4

1. Prin raportul juridic de dreptul comertului international se intelege :
a. norma de dreptul comercial aplicabila intr-un caz anume determinat;
b. o relatie sociala reglementata de o norma de drept comercial international
c. raportul patrimonial reglementat de o norma de drept comercial international
corect C

2. Sunt elemente definitorii ale raportului juridic de drept comercial :
a. comercialitatea
b. nationalitatea
c. nepatrimonialitatea
corect A

3. Criteriul comercialitatii se defineste :
a. prin opozitie cu actul sau faptul de drept civil
b. prin intelegerea partilor
c. prin referire la normele dreptului national
corect A

Download grila:
[onlymembers]
Dreptul comertului international
[/onlymembers]

Grile rezolvate – Drept civil .Contracte speciale – Sem 1 – An 4

1.
In materia contractului de vanzare-cumparare, de ce depinde trRmiterea proprietatii?
a. obligatia de predare a lucrului vandut este, in lipsa de stipulatie contrara si daca lucrul nu poate fi localizat, portabila;
b. trRmiterea proprietatii nu este de esenta, ci numai de natura contractului;
c. cheltuielile vanzarii sunt suportate, in lipsa de stipulatie contrara, de ambele parti in mod egal.

R: B

2.
De catre cine sunt suportate cheltuielile vanzării, in lipsa de stipulatie contrara?
a. ambele parti, in mod egal
b. cumparator;
c. vanzator.

R: B

Download grila:
[onlymembers]
Drept civil . Contracte speciale
[/onlymembers]