Category Archives: Relatii Internationale si Studii Europene

Facultatea de Relatii Internationale si Studii Europene

Grile rezolvate – Managementul proiectului cultural – Sem 1 – An 1

1. Printre instituţiile europene finanţatoare de proiecte culturale se numără:
a) OSCE
b) OPEC
c) EACEA

2. Cerinţele prealabile montării unui proiect prevăd analiza:
a) SMART
b) SWOT
c) GANTT

3. Rezumatul de prezentare a unui proiect conţine:
a) Identificatorul de apel, coordonatele promotorului de proiect şi codul său de participant;
b) Obiectivele, descrierea propunerii şi rezultatele scontate;
c) Pachetele de lucru, bugetul estimat, sursele alternative de finanţare, planul de evaluare.

Download grila:
[onlymembers]
Managementul proiectului cultural
[/onlymembers]

Grile rezolvate – Analiza de conflict – Sem 2 – An 3

TRUE/FALSE

1 .Criza este un moment de ruptura in interiorul unui sistem organizat
R: adevarat

2.Criza constituie un fenomen acut si cronic, de unde drept consecinta, dinamica luarii unei hotarari este anormala si extraordinara.
R: Fals

3.Este adevarat sau fals:ca generalul Poirier defineste criza ca find deterioararea brusca sau gradulata a factorilor de echilibru ce asigura in mod obisnuit raporturile de coexistenta dintre state.
R: Adevarat

Download grila:
[onlymembers]
Analiza de conflict
[/onlymembers]

Grile rezolvate – Studii de securitate – Sem 2 – An 3

1. Tucidide în lucrare sa Istoria războiului peloponesiac considera că: „adevăratul motiv al războiului a fost cresterea puterii Corintului si teama pe care acest lucru a creat-o în Sparta” F

2. Kenneth Waltz este un reprezentant al realismului clasic. F

3. In conceptia realistă statul actioneză consecvent cu interesele sale si este un actor:
a)unitar b)comun c)indecis

4. In disciplina academică a relatiilor internationale, prin termenul de securitate în sens restrâns s-a înteles asigurarea securitătii individului. F

Download grila:
[onlymembers]
Studii de securitate
[/onlymembers]

Grile rezolvate – Dreptul european al drepturilor omului – Sem 2 – An 3

1Protectia drepturilor omului in timp de conflict armat nu intra in obiectul DEDO.
Fals

Normele juridice supranationale ale DEDO se aplica in dreptul intern în mod direct, imediat si prioritar.
Adevărat

Tratatele comunitare originare au instituit o ordine juridica proprie.
Adevărat

Distinctia dintre drepturile civile si cele sociale nu are importanta economica.
Fals

Download grila:
[onlymembers]
Dreptul european al drepturilor omului
[/onlymembers]

Grile rezolvate – Drept diplomatic si consular – Sem 2 – An 3

1. Politica externă este:
a. rezultatul participării la relaŃiile externe a guvernului si a factorilor
extraguvernamentali;

b. rezultatul exclusiv al activităŃii guvernamentale.

2. Serviciul diplomatic este:
a. serviciu secret;
b. serviciu public.

Rezolvări: 1a; 2b

Download grila:
[onlymembers]
Drept diplomatic si consular
[/onlymembers]

Grile rezolvate – Rusia si occidentul – Sem 2 – An 3

TRUE/FALSE

1. Federatia Rusa a fost principalul beneficar al mostenirii sovietice, desi a fost privata de unele deschideri maritime pe care le cucerise de-a lungul secolelor. T

2. Rusia se straduie sa-si reconstituie pe de o parte spatiul geopolitic, pe de alta parte, nu este obligata sa intreprinda unele masuri pentru consolidarea pozitiilor in spatiul mostenit. F

3. Pentru Moscova este important sa evite o prea mare faramitare a spatiului ex-sovietic si patrunderea in sfera sa de influenta a altor state. T

Download grila:
[onlymembers]
Rusia si occidentul
[/onlymembers]

Grile rezolvate – Sociologia relatiilor internationale – Sem 2 – An 3

TRUE/FALSE

1. Sociologia relatiilor internationale, ca arie particulară (ramură) a sociologiei este un domeniu consacrat academic si în planul cercetării stiintifice. – A
2. Statul, în conditiile actuale ale vietii internationale, este institutia principală a raporturilor internationale?- A
3. Organizarea si functionarea grupurilor de presiune reprezintă un domeniu predilect de studiu al sociologiei relatiilor internati onale.- A

Download grila:
[onlymembers]
Sociologia relatiilor internationale
[/onlymembers]

Grile rezolvate – Etica in relatiile internationale – Sem 2 – An 3

MULTIPLE CHOICE

1. Revolutia franceza a izbucnit in timpul domniei regelui:
a. Ludovic al XVI-lea
b. Ludovic al XVII-lea
c. Ludovic al XVIII- lea

2. Sarbatoarea federatiei” a avut loc la:
a. 14 iulie 1789
b. 14 iulie 1790
c. 14 iulie 1791

Download grila:
[onlymembers]
Etica in relatiile internationale
[/onlymembers]